Over ons

“Weten waar je over praat en goed luisteren naar elkaar, dat zijn voor mij factoren die van een samenwerking een succes maken. Dat is wat ik graag doe: met een team een maakbaar en haalbaar project realiseren. Dat vraagt enthousiasme en een bevlogenheid voor het vak van constructeur. Daarnaast is het belangrijk dat je begrijpt waar je opdrachtgever en medeadviseurs in het ontwerpteam mee bezig zijn. Dat begrip kan leiden tot zeer creatieve oplossingen die het totale integrale ontwerp ten goede komen.”

Tijdens mijn studie Civiele Techniek aan de Technische Universiteit in Delft, is er bij mij een bijzonder enthousiasme voor hoogbouw-projecten ontstaan. De combinatie van krachten, vervormingen en dynamica maakt dit soort projecten voor een constructeur een ware uitdaging. Mijn afstudeerproject betrof dan ook een nieuwe hoogbouwtoren in het centrum van Rotterdam. In mijn constructieve carrière die daarop volgde bij diverse bureaus in Nederland, heb ik vervolgens mijn bijdrage mogen leveren aan het ontwerp en de uitwerking van de volgende gerealiseerde hoogbouwprojecten: de Hoftoren in Den Haag, de Zuidtoren in Hoofddorp, de Montevideo in Rotterdam, de Carltongebouw in Almere en de Zalmhaventoren in Rotterdam.

 

De constructieve uitdagingen die zich bij een hoogbouwtoren voordoen zijn natuurlijk ook van toepassing op andersoortige projecten. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • Ga slim met de beschikbare ruimte in het ontwerp om.
 • Maak een afgewogen keuze voor de toe te passen constructiematerialen.
 • Zoek naar zoveel mogelijk repetitie in het plan.
 • Denk goed na over de bouwwijze en bouwstromen; deze zijn van invloed op de bouwtijd (en daarmee de kosten) van het project.
 • Maak een constructieve veiligheidsbeschouwing van het ontwerp.
 • Ontwerp intensief mee aan de, door de architect aangegeven, ‘specials’ in het project.

 

In de afgelopen 30 jaar heb ik mijn bijdrage mogen leveren aan vele woonprojecten, scholen, kantoren, culturele gebouwen en sportgebouwen. Vaak betrof dit nieuwbouw, maar er zaten ook (rijks)monumenten en te revitaliseren bestaande gebouwen bij. Enkele gerealiseerde voorbeelden daarvan zijn:

 • Stadsschouwburg in Haarlem
 • Kantoorgebouw CJIB in Leeuwarden
 • Woningbouwproject ‘De Landtong’ in Rotterdam
 • Kantoorgebouw Hourglass op de zuid-as in Amsterdam
 • Trainingsaccomodatie van Vitesse op Papendal in Arnhem
 • Cultuurhuis ‘De Klinker’ in Winschoten
 • Kantoorgebouw van ZLTO in Den Bosch
 • Het MEOB in Den Helder
 • Het Rijksarchief in Middelburg
 • Woongebouwen Babberspolder in Vlaardingen
 • Gemeentehuis met parkeergarage in Hardenberg
 • Nederlands paviljoen EXPO 2010 in Shanghai

Bouwen met Staal

Als jurylid van de Nederlandse StudentenSTAALprijs en als begeleider van afstudeerders op HBO en TU-niveau, probeer ik mijn kennis van constructies en de schoonheid van het vak op een jongere generatie over te brengen. Techniek blijft iets fascinerends! Door de jaren heen is het enthousiasme en de bevlogenheid voor het vak van constructeur alleen maar toegenomen; ik hoop er daarom nog vele jaren van te kunnen genieten!

Sinds augustus 2019 ben ik als docent verbonden aan BV/BmS Opleidingen, het samenwerkingsverband voor vakgerichte opleidingen tussen de “Betonvereniging” en vereniging “Bouwen met Staal”. Ik geef het 2e jaar vak “Hoogbouw”. Daarin kan ik jong ervaren constructeurs de ontwerp- en uitvoeringsaspecten bijbrengen die komen kijken bij de ontwikkeling van een hoogbouwproject. Toetsing van de stof vindt plaats door afname van een tentamen.

Van Eerden Constructieadvies is als bedrijf lid van het SAB. Dit is een vereniging waarin architecten, installatie adviseurs, bouwfysici, kostendeskundigen, constructeurs en andere disciplines vanuit de bouwadvieswereld hun ervaringen delen en kennis uitwisselen. Vanuit het uitgangspunt dat je met elkaar meer weet proberen wij, bijvoorbeeld op het gebied van BIM of circulair bouwen, een beter integraal advies te geven aan onze opdrachtgevers. Sinds 2019 is Sander van Eerden bestuurslid van de SAB vereniging.

Sinds 2010 ben ik beëdigd als Register Ontwerper bij het Constructeursregister in Nederland; een bevestiging van de creatieve, maar ook verantwoorde ontwerpcapaciteiten als constructeur.

Publicaties

Bouwen met staal

Woontoren Montevideo, Rotterdam

Cement
Stabiliteit uit staal en beton

De architect
Hergebruik van gebouwen