CONSTRUCTIEF ADVISEREN

Van Eerden Constructieadvies treedt graag op als hoofdconstructeur van een project. In die rol nemen wij de verantwoordelijkheid voor het constructieve ontwerp dat wij, als onderdeel van het totale ontwerp, samen met onze opdrachtgever, de architect en de andere adviseurs opstellen.

Praktische benadering

Op basis van jarenlange ervaring geven wij een praktisch en gedegen constructief advies. Of het nu het constructieve ontwerp voor een nieuwe hoogbouwtoren, de revitalisering van een bestaand (monumentaal) pand, een ontwerp voor een school of woongebouw of een second opinion op een uitgebracht advies van een collega is; wij zijn onze opdrachtgevers daarbij graag van dienst. Daarnaast geven wij ook advies als onze mening wordt gevraagd over de uitvoeringswijze van een project.

 

Naast het constructieve advies vullen wij desgewenst ook het geotechnisch advies voor het project van onze opdrachtgever in. Wij werken daarvoor samen met specialisten op geotechnisch gebied.

Documenten

Het constructieve advies wordt uitgebracht in de vorm van rapportages, berekeningen en tekeningen. In een constructief uitgangspuntenrapport voor het project worden alle constructief van belang zijnde uitgangspunten benoemd en beschreven. Daarbij worden de geldende wettelijke regels en voorschriften en de eisen conform het Bouwbesluit  aangegeven. Op basis van deze uitgangspunten worden vervolgens de constructieve berekeningen opgesteld. Wanneer de dimensies (of wapening) bekend zijn, kunnen de constructietekeningen worden gemaakt. Dit gebeurt op basis van een constructief 3D-model dat gemodelleerd wordt in Revit.

Modelleren

De constructieve werktekeningen die bij de uitvoering op de bouw worden gebruikt, worden vandaag de dag gegenereerd uit een 3D-model. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van het modelleerpakket Revit. Als de architect en installatieadviseur ook in 3D modelleren, is het mogelijk om de modellen over elkaar heen te leggen om op die manier de mogelijke “clashes” op te sporen. Dat kan in bepaalde gevallen met het Revit-model zelf, maar in ieder geval met een IFC-model. In goed overleg kunnen deze “clashes” dan worden opgelost. Dit maakt dat de tekeningen die uiteindelijk worden geproduceerd onderling nog beter op elkaar zijn afgestemd.

 

De te verstrekken constructieve vormtekeningen vormen de ondergrond voor de wapeningstekeningen. Aan de hand van de sterkteberekeningen van de betonconstructie is de wapening bepaald. Deze wapening wordt op tekening weergegeven. Het tekenen van de wapening op de constructieve vormtekeningen gebeurt in 2D.

PARTNERS

Bedrijven waar wij mee samenwerken en een zeer plezierige werkrelatie mee onderhouden. Je kunt van elkaar op aan! In projecten resulteert dat in een goed afgestemd, integraal ontwerp waar wij met elkaar zeer trots op zijn!